Privacy Policy

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.drm.nl bezoekt. Hierin laten we graag weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen wanneer je gebruik maakt van onze websites en/of solliciteert op een vacature. Tevens laten we weten waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. DRM zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die ons gegeven wordt vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt wordt in overeenstemming met ons privacy beleid. De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt. 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van DRM Group of Companies B.V. en al haar werkmaatschappijen (hierna te noemen DRM), gevestigd en kantoorhoudend aan Het Nieuwe Diep 24, 1781 AC te Den Helder.

1. Beheer
De website www.drm.nl staat onder beheer van DRM Group of Companies B.V. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
DRM gebruikt de gegevens die we verzamelen om onze dienstverlening te optimaliseren en met jou te communiceren. Zo kunnen we je bijvoorbeeld informeren over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied door middel van onze nieuwsbrieven, maar kunnen we je persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over de voortgang van je mogelijke sollicitatieprocedure.

Het type persoonsgegevens dat wij verzamelen of vastleggen is afhankelijk van je interactie met DRM. Dit gaat om de volgende gegevens:
Alle gegevens die doorgaans in een CV gevonden kunnen worden: (voor)naam, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over opleidingen en arbeidsverleden. Om je in te kunnen schrijven voor een nieuwsbrief hebben wij je e-mailadres nodig.
Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd door jouw bezoek aan onze website. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

DRM legt gegevens vast met de volgende doelstellingen:
Communicatie: we communiceren graag op een persoonlijke manier met je. We kunnen contact met je opnemen via diverse manieren om je te informeren over de voortgang van je sollicitatieprocedure, om extra informatie in te winnen, afspraken te maken en om je te voorzien van onze nieuwsbrief.
Het verwerken van de bestellingen. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan DRM denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle dienst voor de klant.​

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je specifieke toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

3. Delen van gegevens
Gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals die in deze Privacy Verklaring zijn vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern binnen DRM gedeeld worden, bijvoorbeeld in het geval een sollicitatieprocedure. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.
Gegevens die verzameld en verwerkt zijn met betrekking tot een sollicitatieprocedure, zoals een CV en bijbehorende aantekeningen, zullen binnen 4 weken na het afsluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd worden. Dit ongeacht de uitkomst van de procedure. Alleen met specifieke toestemming van de kandidaat zullen wij de gegevens maximaal 2 jaar in portefeuille houden voor mogelijke toekomstige procedures. 

DRM deelt wel gegevens indien:
a. er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
b. Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

4. Rechten omtrent persoonsgegevens
DRM biedt iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Na het indienen van een verzoek zullen we de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Een verzoek kan ingediend worden door contact met ons op te nemen via office@drm.nl

5. Cookies
DRM Group of Companies B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan DRM Group of Companies B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
DRM Group of Companies B.V maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van DRM zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
DRM Group of Companies B.V. maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

6. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij DRM Group of Companies B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

7. Disclaimer
DRM Group of Companies B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

;